Szkoła Podstawowa nr 4
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

Rok budowy: 1962

Ogrodzenie terenu - parkan murowany, płot z bramą.

Obiekt jest wyposażony w instalację alarmową do monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji  przez wyspecjalizowaną firmę.

Obiekt posiada system monitoringu wizyjnego w środku i na zewnątrz budynku.

Szkoła dysponuje uniwersalnym boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, boiskiem do piłki siatkowej plażowej oraz bieżnią do skoku w dal.

Powierzchnia całkowita budynku: 2527 m2

Powierzchnia działki: 10 662 m2

Powierzchnia dachu: 1563 m2

Mienie jednostki (wartość na dzień 31.12.2021 r. )

Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Watość                               netto
1. Środki trwałe 3 573 495,96 1 557 825,80 2 015 670,16
a) Grunty 127 944,00 0,00 127 944,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 305 120,20 1 451 085,85 1 854 034,35
c) Urządzenia techniczne i maszyny 112 525,30 98 368,00 14 157,30
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe 27 906,46 8 371,95 19 534,51
2. Pozostałe środki trwałe 89 028,72 89 028,72 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 12 888,02 12 888,02 0,00
4. Zbiory biblioteczne 56 245,12 56 245,12 0,00
  RAZEM 3 731 657,82 1 715 987,66 2 015 670,16

Mienie jednostki (wartość na dzień 31.12.2020 r. )

Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Watość                               netto
1. Środki trwałe 3 559 338,66 1 472 407,14 2 086 931,52
a) Grunty 127 944,00 0,00 127 944,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 305 120,20 1 368 457,84 1 936 662,36
c) Urządzenia techniczne i maszyny 98 368,00 98 368,00 0,00
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe 27 906,46 5 581,30 22 325,16
2. Pozostałe środki trwałe 75 344,16 75 344,16 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 12 888,02 12 888,02 0,00
4. Zbiory biblioteczne 56 247,69 56 247,69 0,00
  RAZEM 3 703 818,53 1 616 887,01 2 086 931,52

Mienie jednostki (wartość na dzień 31.12.2019 r.)

Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie         Watość             netto
1. Środki trwałe 3 559 338,66 1 386 988,48 2 172 350,18
a) Grunty 127 944,00 0,00 127 944,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 305 120,20 1 285 829,83 2 019 290,37
c) Urządzenia techniczne i maszyny 98 368,00 98 368,00 0,00
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe  27 906,46 2 790,65 25 115,81
2. Pozostałe środki trwałe 61 830,96 61 830,96 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 12 888,02 12 888,02 0,00
4. Zbiory biblioteczne 52 472,13 52 472,13 0,00
  RAZEM 3 686 529,77 1 514 179,59 2 172 350,18

 

 

Mienie jednostki (wartość na dzień 31.12.2018r.)

 

Nazwa

Wartość początkowa

Dotychczasowe umorzenie

Watość netto

1.

Środki trwałe

3 559 338,66

1 301 569,85

2 257 768,81

a)

Grunty

127 944,00

0,00

127 944,00

b)

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 305 120,20

1 203 201,85

2 101 918,35

c)

Urządzenia techniczne i maszyny

98 368,00

98 368,00

0,00

d)

Środki transportu

0,00

0,00

0,00

e)

Inne środki trwałe

27 906,46

0,00

27 906,46

2.

Pozostałe środki trwałe

55 091,96

55 091,96

0,00

3.

Wartości niematerialne  i prawne

12 888,02

12 888,02

0,00

4.

Zbiory biblioteczne

49 042,54

49 042,54

0,00

 

RAZEM

3 676 361,18

1 418 592,37

2 257 768,81

 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2022-04-29 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
2021-04-29 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-04-30 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-04-30 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-04-30 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-04-30 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
2019-06-17 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
2019-06-17 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
2019-02-13 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
2017-09-13 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
2017-08-30 Administrator Publikacja
Wyświetleń: 1097