Szkoła Podstawowa nr 4
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania finansowe.

  • na podstawie § 34 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.
    w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) jednostki sporządzające sprawozdania finansowe mają obowiązek opublikować je na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
  • na podstawie § 34 pkt 10 ww. rozporządzenia "W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki".

Sprawozdanie finansowe za rok 2019.

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,7c65eb6dadaea7896703ec9e8f520615,118 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018.

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,18e6c5e79bd7806f56b404845001cdec,88

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2020-04-30 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
2019-05-10 Administrator Publikacja
2019-05-10 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
2019-05-10 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
Wyświetleń: 333